ایجاد مزاحمت توسط پناهنده خارج از کشور

من یکسال پیش با یک آقا که تو اروپا زندگی میکنه در ارتباط بودم و این آقا بعد یک سال که هیچ ارتباطی نداشتیم دائما مزاحمت ایجاد میکنه با پیج ها و شماره های مختلف بهم پیام میده و اعصاب و روانم رو بهم ریخته، واقعا دستم به جایی بند نیست و میخوام بدونم میتونم از ایشون که پناهنده ی کشور دیگه هست شکایت کنم و این شکایت نتیجه بخش هست یا خیر؟

29 مهر 1400 42

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی