;
عدم حضور موجر جهت تحویل ملک استیجاری

در زمان تخلیه منزل موجر برای تحویل کلید حاضر نمیشود بنگاه میتواند کلید را تحویل گرفته و پول را از حساب خود بدهد؟

29 مهر 1400 17

سلام درود
کاربر محترم اظهارنامه ای مبنی بر اینکه ملک تخلیه و آماده تحویل می باشد برای موجر ارسال کنید و در صورت عدم مراجعه ایشان اگر مشاور املاک حاضر به تحویل و پرداخت مبلغ ودیعه به شما هست حتما با تنظیم صورت جلسه این کار را انجام دهید
در صورت نیاز و مشاوره تکمیلی می توانید از مشاوره تلفنی استفاده کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی