;
شماره نامه ۱۸ رقمی در لایحه مشخص کنند چه میباشد

سلام.شماره ۱۸ رقمی که در لایحه تجدید نظر در سمت راست بالای صفحه نوشته شده و این عنوان را دارد(شماره دفتر اعتراض) به چه معنا هست؟واینکه از کجا می توانم متوجه شوم این لایحه از کدام شهر یا دفتر خدمات ثبت شده؟متشکرم

30 مهر 1400 14

بااحترام
کاربر محترم از شماره نامه نمیتوانید متوجه چیزی شوید فقط سال و بقیه شماره ها جهت شناسایی پرونده مذکور میباشدلایحه یا از طرف شما ثبت شده است یا از طرف مقابل شما و دادگاه تجدید نظر نیز در استان همان دادگاه بدوی میباشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی