;
رهن سند خودرو در بانک و توقیف بعدی بلحاظ حامل مواد مخدر

سلام آیا امکان دارد یک ماشین سنگینی که چند سال پیش توسط نیروی انتظامی گرفته شده به دلیل حمل مواد مخدر.وماشین به صورت قسطی از بانک خریداری شده وهنوز قسط هایش مانده و نیروی انتظامی هم سند ماشین رو به اسم خودش زده آیا بانک می‌تواند نیروی انتظامی را شکایت وسندش را به اسم خود بزند.لطفا واضح تر جواب بدید.ممنون

30 مهر 1400 23

با درود؛
کاربر محترم؛ با توجه به رهن سند خودرو در بانک،، بدون ایفای تعهدات مالی و پرداخت اقساط بانک، انتقال سند خودرو دارای اشکال بوده و بانک مربوطه حق طرح اعتراض ثالث در اینخصوص را دارد..
مؤید باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی