;
سن بازنشستگی در بانک و تامین اجتماعی

سلام من کارمند بانک هستم سن 51 ساله با 27 سال سابقه راه بازنشستگی پیش ازموعد هست؟

01 آبان 1400 15

بااحترام
کار برمحترم سن بازنشستگی در حالت کلی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان ۵۵ سال است که این شرایط در موارد مختلف می‌تواند تغییر کند. برای مردان و زنان شرایط سنی در شرایطی که شغل متقاضی جزو مشاغل سخت باشد برداشته می‌شود؛ از طرفی اگر متقاضی جانباز یا آزاده باشد شرایط سنی آسان‌تر می‌شود و با ۱۰ سال کمتر یعنی در سن ۵۰ سالگی و ۴۵ سالگی می‌توانند بازنشسته شوند.ویا معلولیتی داشته باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی