عدم پرداخت بعلت عدم استرداد لاشه چک

سلام.در مورد دوفقره چک،هرکدام به مبلغ بیست و دو ملیون ریال،سال ۹۴من با یک نفر بابت حساب کتاب دوفقره چک دادم،ولی اولین چک را به حساب واریز نکردم و مستقیم به حساب طرف زدم و ازش رسیدی که امضا طرف زیرش هست و شماره و تاریخ چک کامل قید شده بهم داده وقرار شده لاشه ی چک را برگرداند،ولی تا رسیدن موعد چک دوم برنگرداند و من نیز از واریز وجه چک دوم خوداری کردم،و سر این اختلافمون تا به امروز بوده،الان با وجود شاهد بر این قضیه ایا چک دوم شامل تاخیر تادیه میشود؟با وجود این بهانه ی برنگرداندن لاشه ی چک اول با وجود رسید و شاهد،و از ۹۴سال که برگشت خورده به دست همین فرد تازه هفته ی پیش اقدام به وسول کرده.

02 آبان 1400 82

بااحترام
کاربرمحترم باتوجه به واریزی میتوانستید اظهار نامه جهت استرداد لاشه چک اول را بخواهید و درمورد عدم پرداخت شما هیچگونه دفاعی ندارید مگر پرداخت نمایید و یا مدرکی دال به توافق فیمابین داشته باشید مثل پیامک که بعد از دریافت لاشه چک پرداخت باید صورت میگرفت و در نهایت در صورتی که مدارک محکمه پسند جهت عدم پرداخت نداشته باشد باید تاخیر را نیز پرداخت نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی