اتهام قذف بلحاظ ادعای وقوع زنا

یکی بجرم قذف ازم شکایت کرده در حالی که متاسفانه عمل زنا بین من و اون شخص چند بار اتفاق افتاده. چطور میتونم ثابت کنم درحالیکه شاهدی ندارم!

نظر سوال کننده به پاسخ:
پس چطور در تبصره ۱ ماده ۲۵۱ مجازات اسلامی امده است قذف متظاهر به زنا مجازات ندارد!!!
03 آبان 1400 58

با درود؛
کاربر محترم؛ کاربر محترم سوال شما مبهم است لطفا کامل و جامع پرسش خود را مطرح کنید
شخصی که از شما به عنوان قذف شکایت کرده یعنی شما به آن شخص نسبت زنا یا لولط داده اید فلذا اون شخص میتواند از شما شکایت کند
به نظر می آید با توجه به ادامه سوال شخصی به شما نسبت زنا کار داده است یا با عنوان زنا از شما شکایت کرده است که در این صورت به طور کلی با قذف که موضوع سوال شما می باشد مغایرت و تفاوت دارد
لطفا از طریق مشاوره تلفنی اقدام نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی