محاسبه 4 درصد دیه کامل

باسلام من شانه یا ترقوه خودمو عمل کردم پلاتین وپیونده استخوان مصنوعی دادگاه میگه 4درصد شامل میشه

نظر سوال کننده به پاسخ:
پلاتین وپیوند استخوان مصنوعی گذاشتم با عیب یا بدون عیب
06 آبان 1400 64

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی