سرقت

سلام یک نفر تعدادی اموال از من سرقت کرده و دادگاه او را به زندان محکوم کرده ولی تکلیف اموال را مشخص نکرده میتونم اعتراض کنم

29 فروردین 1399 79

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی