شهادت شاهد با وجود رابطه خویشاوندی

سلام. وقت بخیر. آیا دامادِ خانواده میتواند به نفعِ برادرخانم و پدرخانم در دادگاه شهادت دهد؟ داماد کاملا عاقل است و بر طبق وجدانش شهادت خواهد داد. آیا شهادتش طبق قانون مورد قبول قاضی و دادگاه قرار خواهد گرفت؟؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنونم از پاسخ صریح و کاملتون
14 آبان 1400 42

با درود؛
کاربر محترم؛ طبق قانون رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرفتن شهادت شرعی نیست. بدین ترتیب صرف وجود رابطه دوستی یا خویشاوندی میان شاهد، مانع از قبول شهادت نیست..
در هیچ کجای قانون، وجود رابطه خویشاوندی از موانع ادای شهادت ذکر نشده، ضمن اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت تاکید شده که وجود رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از ادای شهادت نمی باشد..
در نتیجه صرف وجود رابطه قرابت سببی یا نسبی مانع از ادای شهادت نخواهد بود، مگر اینکه به تشخیص قاضی، شاهد دارای نفع مادی یا معنوی باشد که صـرفا از این حیث، شهادت مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.
مؤید باشـید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی