آیا ماده697مجازات اسلامی قابل تبدیل به جزای نقد هست.؟

درود برشما آیا ماده697مجازات اسلامی قابل تبدیل به جزای نقد هست

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاسگذارم،ولی درجه 6یعنی چی
16 آبان 1400 39

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی