جهت تخلیه ملک توسط موجرنسبت به اتمام قرارداد چه دفاعی کنم

سلام ، من مساجرم ، در اول تیر ۱۴۰۰ قراردادم تمام شد ، موجر تقاضای دو برابری اجاره را کرد و من گفتم طبق مصوبه کرونا اضافه میکنم ( ۲۵ درصد ) وحتی گفتم پول رهن مرا بدهد من تخلیه میکنم ، چون موجر این مبلغ را نداشت به شورای حل اختلافی که به محل ملک هم مربوط نبود شکایت کرد و در دستور تخلیه به علت موافق نبودن من با اضافه کردن بر طبق کرونا ، دستور را گرفت ، چون باید مبلغ ودیعه را به حساب دادگستری میریخت و نداشت حالا به عناوین اینکه طبق قولنامه باید روزی ۳۰۰ هزار تومان خسارت خالی نکردن ملک ، وچون وکیل گرفته ، حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی را از مبلغ ودیعه من بردارد . خواهشمند است راهنمایی بفرمایید

20 آبان 1400 64

بااحترام
باید در شورای حل اختلاف عنوان مینمودید با تخلیه مشکل ندارید ولی موجر باید مبلغ را پرداخت تا اپارتمان را تخلیه نمایم در غیر اینصورت به شما خسارت تاخیر تعلق نخواهد گرفت حال شما میتوانید شکایتی مبنی بر مطالبه ودیعه نسبت به اتمام قرارداد تنظیم نمایید تا بتوانید عدم پرداخت به موقع موجر را اثبات نمایید یا از همان پرونده و عدم پرداخت به موقع به صندوق دادگستری را جهت دفاع به دادگاه ارائه دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی