اِعاده دادرسی و یا اِعمال ماده 477

سلام ؛ اگر در صدور حکم واحد موضوع تجمیع دادگاه صالح صدور حکم واحد در محاسبه میزان محکومیت ها به اشتباه در یکی از پرونده ها بجای 6 ماه تحمل حبس دوسال در نظر گرفته شود ؛ در جهت نقض دادنامه بایداعاده دادرسی برابر ماده 474 اقدام کرد و با استناد به کدام یکی از جهات دادرسی ؟ یا ماده 477 خلاف شرع بین ؟

نظر سوال کننده به پاسخ:
عالی
21 آبان 1400 41

با درود؛
کاربر محترم؛ با توجه به توضیحات مطـروحه و جزییات پرونده که توضیح کافی ارائه نگردیده، شما می توانید به مقتضای مدارک و محتویات پرونده و حکم صادره و به استناد بند "چ" ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری؛ (عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد) درخواست اعاده دادرسی نموده و یا تقاضای اعمال ماده 477 خلاف شرع بیّن مطرح نمایید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی