تزریق واکسن بدون اجازه به فرزند

تزریق واکسن پاستور کووک بدون اجازه بنده به فرزندم با توجه به این که من اکید کردم سینوفارم تزریق شود به کجا شکایت کنم

21 آبان 1400 66

با درود؛
کاربر محترم؛ در اینخصوص با دلایل کافی جهت اثبات مراتب تخلف؛ می توانید به بازرسی شبکه بهداست و درمان و آموزش پزشکی شهر محل تزریق واکسن شکایت نمایید..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی