کلاهبرداری از،طریق اینستاگرام

درودداخل اینستایک پیج ازم کلاهبرداری کرده میشه کمکم کنید

26 آبان 1400 96

با درود؛
کاربر محترم؛ شما می توانید به استناد رسـید و فیش واریزی، شکایت کیفری تنظیم و با ثبت از طریق دفاتر خدمات قضایی جهت رسـیدگی در دادسرای محل مطرح نمایید، تا موصـوع به پلیس فتا ارجاع و پس از اخذ نظریه و گزارش پلیس فتا، جهت صـدور حکم بر مجازات مرتکب اقدام گردد.
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی