بستری بیماری اعصاب و روان بدون رضایت بیمار

با سلام اگر یک بیمارستان بدون رضایت از بیمار یا ولی اش یا حکم قضایی،یک بیمار روانی را بستری کند(صرفا به دلیل اینکه وی سطح تریاژ ۲ تشخیص داده شده است و حالت خطرناک از نظر یک رزیدنت روان و نه روانپزشک تشخیص داده شده است) بیمارستان مرتکب جرم حبس غیر قانونی برای بیمار شده است؟

27 آبان 1400 74

بااحترام
کاربر محترم اگر بیمار خود به بیمارستان مراجعه نماید و موجب بستری شود درصورتی که مرخص نمودن بیمار موجب اسیب رساندن به اشخاص شود تخلفی صورت نگرفته است اما اگر بیمار دارای اهلیت باشد و رضایت به بستری نداشته باشد بیمارستان و رزیدنت مرتکب تخلف شده است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی