آیا ارائه لایحه جهت دفاع از متهم در مرحله صدور کیفرخواست تاثییری بر روند رسیدگی پرونده دارد

با سلام آیا ارائه لایحه جهت دفاع از متهم در مرحله صدور کیفرخواست تاثییری بر روند رسیدگی پرونده دارد یا خیر

نظر سوال کننده به پاسخ:
با تشکر بابت سرعت در پاسخگویی
30 آبان 1400 42

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی