ارسال‌ قرارداد موجر و مستاجر

سلام. می خواهم ملکی را در شهرستان اجاره کنم. صاحب ملک ساکن تهران است. آیا می شود صاحب ملک اجاره نامه را تنظیم و امضا کرده سپس به شهرستان پست کند؟

30 آبان 1400 27

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی