ارسال‌ قرارداد موجر و مستاجر

سلام. می خواهم ملکی را در شهرستان اجاره کنم. صاحب ملک ساکن تهران است. آیا می شود صاحب ملک اجاره نامه را تنظیم و امضا کرده سپس به شهرستان پست کند؟

30 آبان 1400 52

بااحترام
کاربر محترم آیا شما اطمینان دارید که مالک قرارداد را امضا نموده است در صورتی که مطمئن هستید انجام دهید موردی ندارد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی