مطالبه وجه چک و ممنوع الخروجی ...

سلام وقت بخیر ما یک خونه موروثی داشتیم که تقریباسال۷۱برای اینکه وام بگیریم به نام برادرم کردیم واون میخواست سهم مارو نده البته سند پیش مادرم بود وبعد از فوتش پیش من بودبعد از کشمکش زیاد اون چنددقطعه چک صیادی به ماداده ،الان ما احساس می کنیم اون میخواد بره خارج آیا میتونیم ممنوع الخروج کنیم تا پاس شدن چکها؟اگر نه چکار میشه کرد؟

07 آذر 1400 48

بااحترام
کاربر محترم درصورتی که مدرکی دال بر اقرار برادر خود جهت گرفتن وام و علت انتقال سهم الاارث دارید میتوانید اقدام نمایید اگر ندارید و تاریخ سر رسید چک رسیده باشد یا گذشته باشد میتوانید گواهی عدم پرداخت اخذ و ممنوع الخروج نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی