تبدیل حبس به جاگزین حبس

باسلام بنده ب حبس ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شدم رای قطعی شده سابقه زندانم ندارم میشه تبدیل ب نقدی کردش

07 آذر 1400 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی