احتمال موفقیت در مقابل کیفرخواست

من بابت کالا ی که دادم سند رهنی دارم ولی چون فاکتور ندارم بازپرس من را محکوم کرده و کیفر خواست نوشته چقدر احتمال داره تو دادگاه برنده بسم

07 آذر 1400 33

با درود؛
کاربر محترم؛ موفقیت جنابعالی، بستگی به مدارک و مستندات ابرازی از طزف شما در پرونده امر دارد که تا حد مورد قانونی بوده باشد و قابلیت استنادی و اثباتی در جهت اثبات ادعای جنابعالی را موجب گردد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی