صدور قرار منع تعقیب

با سلام من از کسی شکایت کردم اما قرار منع تعقیب صادر شده میخواستم بدونم میشه بهش اعتراض کرد ؟

08 آذر 1400 56

با سلام کاربر گرامی در موردی که بازپرس پس از رسیدگی برای متهمی قرار منع پیگرد یا منع تعقیب صادر کرده باشد، یعنی بگوید که متهم یا به دلیل کافی نبودن دلایل یا به دلیل جرم نبودن عملی که به او نسبت داده شده است، قابل تعقیب نیست و باید رها شود، شاکی و دادستان  مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری حق تجدید نظرخواهی و اعتراض به این قرار را دارند.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی