نمی خواهم قرادادداجاره را با موجر تمدید کنم چه دعوایی مطرح کنم؟

باسلام من ده روزدیگرقراردادمنزلم تمام میشودونمیخواهم باصاحبخانه تمدیدکنم ایشون میگن تامستاجرگیرنیارم بایدباشیدحتی کرایه هم بایددوبرابرپرداخت کنیدلطفامن چه شکایتی ازایشون بکنم من طبق قراردادهمه اجاره یکسالمودادم حالامیخواهم سرموعدبلندشوم ممنون

11 آذر 1400 29

با سلام،کاربر گرامی اگر شما تمایلی به تمدید اجاره ندارید باید ابتدا عین مستاجره را تخلیه و سپس اظهار نامه بابت مطالبه ودیعه در مقابل تخلیه وفق قرارداد و اگر در مهلت تعیین شده در اظهار نامه ودیعه به شما مسترد نشد،دادخواست استرداد ودیعه را از طریق دفتر خدمات حقوقی ثبت کنید.یا اینکه مطابق گفته موجر صبر کنید تا مستاجر جدید بیاید و موجر پول ودیعه را از او بگیرد و به شما بدهد اما هر ماه فقط مطابق مصوبه ستاد کرونا افزایش اجرت المثل را بپردازید نه دو برابر

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی