اعتراض به رای بدوی ..

با سلام بنده یک چک ضمانت بابت انجام کار به کارفرما دادم ایشان بدون توجه به ضمانتی بودن چک را برگشت زده و اجراییه گرفته بنده اعتراض کردم و قاضی اینجانب و کارفرما را خواست . من مطرح کردم که چک بابت ضمانت قرارداد بوده و کار هم انجام شده وتحویل کارفرما هست و فقط 10 درصد کار مانده که تمام بشود و کارفرما باید . پول برای ادامه کار بدهد تا من بتونم کار را ببرم جلو .... ولی کارفرما نمیخواهد پول بده که کار بره جلو .. ولی کارفرما در دادگاه گفت چک را بخاط این گذاشته اجرا که من تو متن چک ننوشتم بابت ضمانت من در متن چک نوشته بودم در وجه اقای ...... بابت قرارداد ساخت و تولید به شماره 4645 و تاریخ 1400.05.6 و در قرارداد هم فقط قید شده یک چک ضمانت بایت قزارداد روز امضای قرارداد تحویل کارفرما شود و من هم روز قرارداد اون چک را به کارفرما دادم ..... حالا گذاشته اجراییه اون روزی که من دادگاه بودم به من گفتن پایین ددادخواست خود بنویس ضمنا دادخواست خود را مسترد میکنم من هم این کار را کردم .به قاضی حکم داد که من دادخواست خودم را مسترد کردم من هم فردای همون روز فهمیدم چکار کردم و قاضی من را محکوم کرد به وقت 20 روزه تجدید نظرداد گذاشت . فردای همون روز دوباره من شکایت خودم را تکرار کردم و در زمان تجدید نظر درخواست تجدید نظر کردم .... سوال ایا قاضی میتونه در زمان تجداد نظر حکم را بفرسته اجرای احکام که حسابهای منو مسدود کنه با باید صبر کنه ببینه من در زمان تجدید نظر میدم یا نه با تشکر

14 آذر 1400 89

بااحترام
کاربر محترم تا زمانی که رای قطعی نشود حسابی مسدود نخواهد شد شما همزمان با تجدید نظر توقیف عملیات اجرایی را نیز ارائه دهید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی