ارسال نیابت به مرحع مجری نیابت

سلام توی روند کار پرونده نوشته دستورقضایی مبنی برارسال نیابت به مرجع مجری نیابت منظورش چی و درچه مرحله ای است ممنون

نظر سوال کننده به پاسخ:
ممنون از پاسختون
24 آذر 1400 44

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا یکی از قرار هایی که دادسرا ممکن است در طول فرآیند دادرسی کیفری صادر نماید، قرار نیابت قضایی می باشد.
در واقع برای رسیدن به نتیجه پرونده، بازپرس نیاز به تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و یا معاینه محلی دارد، اما اگر اجرای این موارد خارج از حوزه قضایی محل (شهر) ماموریت بازپرس لازم شود، مرجع قضایی به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهد و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند.
در حالت کلی؛ متن فوق به این منطور می باشد که بلحاط واقع شدن موضوع تحقیق از متهم و یا شهود و یا تحقیق در شهر دیگر، مرجع قضایی قرار نیابت به شهر محل انجام تحقیق صادر می نماید تا در حوزه محل انجام نیابت، تحقیق مورد نطر قضایی انجام، و نتیجه تحقیقات، جهت رسـیدگی به شعبه مربوطه ارسال گردد..
مؤید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی