چه کسی مسئول پرداخت دیون متوفی است

پدربزرگ من فوت شده، قبل فوت یک چک قبل از مرگش نوشته به وجه مادربزرگم که به احتمال زیاد مادر بزرگم جعل کرده، الان برای پدر من ثنا اومده نوشته شده وصول وجه چک مبلغ چک هم نوشته، یعنی پدرم باید پرداخت کنه؟

27 آذر 1400 45

با سلام سوال شما دارای جنبه های مختلف حقوقی است اما به طور خلاصه می‌توان گفت اولا چنانچه نسبت به امضای چک توسط پدربزرگ خویش تردید داشته باشید پدر شما می‌تواند در جلسه اول ادعای تردید نسبت به امضای چک را مطرح کند ثانیا دیون متوفی صرفا از اموال و ماترک متوفی پرداخت می‌شود و ورثه هیچ تکلیف قانونی جهت پرداخت دیون متوفی از اموال خود را ندارند ولی چنانچه سهم الارث خود را قبل از پرداخت دیون متوفی دریافت کرده باشند صرفا به میزان سهم الارث دریافتی از ماترک متوفی مسئول پرداخت دیون متوفی هستند. مضافا اینکه مطالب گفته شده بخش کوچکی از مسائل مربوط به سوال شما بود بنابراین پیشنهاد می‌شود از طریق مشاوره تلفنی جهت بررسی دقیق تر موضوع اقدام کنید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی