مطالبه لاشه چک از دارنده

سلام .یه پرونده دارم محکوم شدم فقط لاشه چک را میگیریم و پرداخت وجه طرف و رفع موانع قانونی

30 آذر 1400 40

بااحترام
کاربر محترم اگر منظور شما این باشد که در حال حاضر باتوجه به محکومیت چه باید کنید اگر رضایت طرف را با پرداخت جلب نمودید در خود دادگاه مبلغ را با چک تضمینی پرداخت و لاشه چک را تحویل و صورتجلسه شود که دین پرداخت و هیچگونه ادعای ندارد .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی