ضرب و جرح عمدی با مشت

سلام ارض ادب دارم خدمت شما من امروز در مغازه یک پسر که خیلی وقت میشناسم رفتم بازی کنیم اون صاحب مغازه 30 سالش منم 19 سالم اون فش داد تهدید کرد بعد گفت برو هر چیو هرکسی فلان فلان میاری بیار منم گفتم کسیو نمیارم منم مشکل تشنج دارم اومد روبه من یه لگد زد به شکمم بعد منم گفتم چرا این میکنی گردنم گرفت سه تا مشت سنگین زد به سرم منم مشکل تشنج دارم میخوام ازش شکایت کنم الان گوشه چپ سرم احساس میکنم باد کرده بعد درد زیادی داره

04 دی 1400 61

با درود؛
کاربر محترم؛ می توانید شکایت ضرب و جرح عمدی بر علیه مرتکب تنظیم نموده و از دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید تا جهت رسیدگی به دادسرای محل ارجاع گردد که پس از معرفی به پزشکی قانونی و تعیین میزان صدمات وارده، حکم بر مجازات و محکومیت دیه صادر می گردد..
موُید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی