آیا برادر یا خواهری میتواند سهم مابقی وراث را ندهد؟

سلام. پدر بزرگ من 80 سال دارد و دوبار سکته کرده است و گوشهای او کم شنوا است و کلی مال و اموال دارد که دوتا از پسرهای او تمام مال و اموال او را به نام خود کرده اند و به بقیه فرزندان چیزی نداده است آیا بقیه فرزندان میتوانند از نظر قانونی اقدام کنند ؟

06 دی 1400 33

با سلام
می توانید برای پدربزرگتان درخواست حجر کنید تا به پزشک قانونی هدایت شوید در صورت وجود حجر حکم حجر صادر خواهد شد البته با توجه به مدارک پزشکی می توانید تقاضا کنید تاریخ حجر را چند سال قبل ذکر کنند .

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی