تامین دلیل از طریق کارشناس رسمی

سلام حالتون خوبه؟ببخشید من شهرقزوین هستم کابینت کار آوردم وایشونوبرام کابینت وکمد دیواری زده.اما طرح کابینت طوسی سفید بود که ایشان‌طوسی تیره آوردهوبودند ومن گفتم این رنگ مال طرح من نیست.وکمد پسرمو هم طوسی تیره زده حالاهم کاروتحویل نمیده یعنی ۳۰تومان بابت گاز وهود سینگ گرفته ونمیخره بیاره.میگه گذاشتم پای بدهی تون میگه شما تغییرات داشتی درصورتی که ایشان گفتند تغییرات تخفیف حساب کردم.ولی الان زیرحرفشان زدند ما امروز اتحادیه رفتیم.گفتند میایم برای کارشناسی.ولی احساس میکنم .کاببنت سازه رشوه داده وآشنا دیده من بایدچیکارکنم‌حقم پایمال نشه بخدا خیلی گرفتارم ۱۲۰ازمن گرفتند.کمکم می کنید

نظر سوال کننده به پاسخ:
باسپاس فراوان وتشکر
09 دی 1400 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی