بدون اجازه شوهر که همان داماد باشد برود . آیا اجازه زوجه به پدرش کافی است.

سلام وقت بخیر آیا پدر زوجه(خانم) میتواند بدون اجازه شوهر که همان داماد باشد برود . آیا اجازه زوجه به پدرش کافی است.

09 دی 1400 53

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی