بدون اجازه شوهر که همان داماد باشد برود . آیا اجازه زوجه به پدرش کافی است.

سلام وقت بخیر آیا پدر زوجه(خانم) میتواند بدون اجازه شوهر که همان داماد باشد برود . آیا اجازه زوجه به پدرش کافی است.

نظر سوال کننده به پاسخ:
جواب اولی رو میپیچونید که دوباره سوال بشه پول رو بگیرید. آقااااای مدیر سایت
09 دی 1400 30

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی