شهادت کیفری محکومیت شهود صدا

آیا صدای ضبط شده ای که توسط متهم انکار شده، و شهادت متهم دیگر علیه او، میتواند موجب حکم محکومیت علیه او شود؟؟

10 دی 1400 55

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
شهادت اگر شاهد نفع و نیتی مغرضانه در دعوا داشته باشد قابل ترتیب اثر و اعتنا نیست و پذیرفته نمی‌شود همچنین صرف صدای ضبط شده در محاکم دلیل محکمه پسند بر اثبات جرم تلقی نمی‌گردد و صرفا اماره و قرینه هست ک فقط در کنار ادله دیگر می‌تواند منجر ب حصول علم دادگاه شود
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی