درخواست مهلت برای تخلیه منزل مسکونی

سلام وقت به خیر مستاجر یک واحد مسکونی هستم که باید ظرف مهلت دوماهه شورای حل اختلاف تخلیه میکردم اما با توجه به شرایط کرونا و کاهش شدید جابجایی های مستاجرین و از همه مهمتر تورم بسیار بالای رهن و اجاره های مسکن، در این مدت دوماهه تمکن مالی برای جابجایی نداشتم. اما همزمان با اتمام مهلت دوماهه، به ناچار منزلی متناسب با وسع و توان مالی قرارداد بستم که یکماهه دیگر واحد را تحویلم میدهند. آیا با توجه به تاریخ تحویل یکماهه منزل جدید میتوانم درخواست مهلت کنم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید. متشکرم

10 دی 1400 32

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی