استرداد ماینر از طرف دادسرا

من سه تا دستگاه ماینر داشتم که ضبط شده و به دادسرا ارجاع دادن آیا میتونم دستگاهامو پس بگیرم؟

12 دی 1400 52

بااحترام
کاربر محترم دستگاه استرداد نخواهد شد و حکمی که برای شما صادر خواهد شد جریمه ۳برابر قیمت ان دستگاهها خواهد بود بنظر بنده اصلا دنبال گرفتن دستگاهها نباشید .مگر اینکه مجوز های لازم از نهادهای مربوطه مثل صمت وتجارت.و...‌از قبل گرفته باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی