کد رهگیری جهت قرارداد اجاره

سلام خسته نباشید، آیا صاحبخانه موظف به زدن کد رهگیری برای مستاجر است؟

12 دی 1400 36

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی