دررخواست مطالبه دیه گذشـته در حال

سلام بنده در سال 1387 تصادف کردم بنا به دلیلی نشد دیه بگیرم اون زمان ایا میشه الان دیه سال1400 رو بگیرم

12 دی 1400 51

با درود؛
کاربر محترم؛ اساسا چنانچه پرونده ای در این راسـتا تشکیل و رسـیدگی شده، ولی شما دیه را دریافت ننموده و با عدم پیگیری شما، پرداحت دیه مسکوت مانده باشد،، در صورت دسترسی به پرونده، هیچ مانعی برای مطالبه دیه در حال حاضر ندارید و می توانید آن را مطالبه نمایید..
موید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی