شکایت تجاوز ضرب و شتم عدول از رضایت

سلام دختر مجردی مورد تجاوز جنسی و ضرب و شتم قرارگرفته و بعد از تحقیق، پلیس به این نتیجه رسیده که این حادثه با تحریک دختر همسایه و توسط آشنایان او انجام شده بعد از حادثه دختر در مورد تجاوز جنسی به خانواده و پلیس چیزی نگفته و خانواده دختر به اصرار همسایه رضایت داده ولی بعد از اینکه فهمیده که دختر مورد تجاوز واقع شده قصد شکایت مجدد را دارد آیا امکانش هست؟

12 دی 1400 60

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
در خصوص سوال مطروحه اگر شکایت مبنی بر تجاوز و ضرب و شتم مطرح شده و رضایت در مرجع قضایی یا کلانتری انجام گرفته عدول از رضایت و طرح شکایت مجدد متاسفانه در همان موضوع ممکن نیست لیکن اگر تجاوز در شکایت قبلی قید نشده و قصد شکایت جدید بر مبنای تجاوز ب عنف دارید بله ممکن هست و موضوع جهت تحقیقات ب دادسرا و پزشکی قانونی خواهد رفت تا اتخاذ تصمیم مقتضی در اینخصوص،تجاوز ب عنف اگر اثبات شود مجازاتش اعدام هست
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی