کوتاهی پزشکی در امر معالجه چه آثاری دارد؟

سلام و عرض ادب سوال داشتم که اگه پزشکی به هنگام معالجه بر اثر کوتاهی سهواً یا عمداً باعث ایجاد صدمه بدنی یا مرگ بیمار شود چه آثاری متوجه اوست؟

13 دی 1400 79

با سلام
کاربر گرامی،چنانچه پزشکی در هنگام معالجه و بر اثر قصور باعث تلف یا موجب صدمه بدنی بیمار گردد ضامن دیه می باشد،مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل مجنون بودن او یا نابالغ بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از بیمار به دلیل بیهوشی باشد و مانند آن ممکن نگردد،برائت از ولیِ مریض تحصیل می شود.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی