دیه در اثر سوختکی ......

با سلام .ارش سوختگی درجه ۲سطحی ب میزان های ۱/۵درصد و۱/۱درصد و۰/۲درصد در ناحیه میانی ساعد .بازو چقد میشه؟تشکز

نظر سوال کننده به پاسخ:
باتشکر ایا امکان فرستادن عکس از میزان دقیق ارش های تعیین شده برای شما جهت محاسبه دقیق هست یا نه؟
14 دی 1400 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی