علت آزادی از بازداشتگاه کلانتری بعد از جلب

سلام ما به یکی خونه فروختیم بعد چکشو پاس نکرده و گفته من هیچی ندارم که بدم سند خونه ای که از ما گرفته هم زده به اسم خانومش بعد قاضی پرونده به ما حکم جلبشو داد مام با مامور رفتیم و تهویل پاسگاه دادیمش ۳ ساعت بعد اومد بیرون ما نفهمیدیم چجور آزادش کردن . چجور ممکنه ازاد کرده باشنش

نظر سوال کننده به پاسخ:
با تشکر فراوان ولی اینجا گفتید که تا رای دادگاه رای دادگاه داده شده حکم جلب رای قاضی بوده یعنی فقط با تامین اون پول تونسته آزاد بشه؟
14 دی 1400 14

با درود؛
کاربر محترم؛ علت آزادی ایشان به احتمال زیاد تامین قرار صادره از سوی قاضی پرونده بوده که با اعزام متهم‌ به دادگاه و تودیع قرار تامین حسب مورد موقتا تا زمان رسیدگی و صدور حکم دادگاه آزاد شده است..
در هر صورت طبق رای وحدت رویه دیوانعالی کشور؛ چنانچه در مبایعه نامه و یا سند تنظیمی، شرط عدم وصول چک قید شده باشد، با برگشت چک موضوع بیع، معامله مذکور قابل ابطال و ملک در هر مرحله ای هم باشد، به خود شما مسترد می گردد..
موُید باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی