هزینه تعمیر سیم کشی برق ملک استیجاری

سلام . بنده یک خانه را مدتی هست که اجاره کردم . بعد از حدودا ۶ ماه برق ساختمان ب مشکل بر خورده . سیم کشی دچار اتصالی شده و تقریبا برق نصف منزل قطع شده . هز ینه تعمیرات بر عهده من است یا صاحب ملک??!

15 دی 1400 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی