چک و مراحل رسیدگی آن

سلام.ایا چک مشتری که ۳ ماه ازش گذشته.وشرکت اونو به دست وکیل سپرده .امروز صاحب شرکت بگه خودت برو پیگیری کن.به من ربطی داره یا نه؟

15 دی 1400 21

بااحترام
کاربر محترم اگر چک مشتری را بدوا شما به بانک برده باشید و برگشت زده باشید شرکت میتوانید از شما بخواهد پیگیری نمایید اما اگر بنام شرکت باشد و وکیل پیگیری نموده یا وکیل و یا نماینده شرکت میتواند پیگیری نماید که وکیل یا حق امضاء شرکت باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی