مزاحمت سلب آسایش تصرف رفع تصرف

با سلام ب برادر در ملک خصوصی بنده مجانی نشسته وباعث آذاروذیت بنده شده وخلاصه زور میه

16 دی 1400 35

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
اگر منظور از اذیت و آزار تصرف هست می‌توان دادخواست رفع تصرف و خلع ید بطرفیت ایشان تنظیم و ثبت نمود با استناد ب سند مالکیت لیکن اگر منظور ایجاد مزاحمت میباشد میتوانید قفل درب را عوض کرده و از ورود ایشان ب منزل جلوگیری کنید و در صورت مزاحمت موضوع را ب پلیس اطلاع داده تا صورتجلسه نماید سپس شکایت مطرح نمایید
موضوع نیازمند بررسی بیشتر و مستلزم گفتگوی طرفینی هست

سوالات حقوقی مرتبط

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی