مطالبه طلب از برادر بدهکارم

سلام من سال ۸۴تصادف کردم دیه ۲۲۰۰بهم رسید توبانک گذاشته شد بعدبردارم قیومم شد این برداشت وخورد والان میگن به ختم بردارم ومادرم وبچه بودم خرج کرده من دفترچه حساب که برداشته رودارم میتونم شکایت کنم وحقمو بگیرم بچه بودم دوالنگمو هم فروخت والان زمین مادرموداره ازمون میگیره کاری میتونم کنم یانه

19 دی 1400 23

با درود؛
کاربر محترم؛ شما می توانید به استناد مدارک و تأئیـد رسید برداشتی وجه توسط برادرتان و یا شهادت شهود، دادخواست مطالبه وحه بطرفیت برادرتان جهت رسیدگی در شورای حل اختلاف محل،، از دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید..
مویو باشید..

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی