سوء پیشینه جهت کار جدید

سلام من سرباز مرز بودم بخاطر ردشدن قاچاق ۱۲ساعت زندان فرستادن منو الان داخل بیمارستان کار میکنم ازم سو پیشنه میخوان بنظر شما صابقه ای که برامن زدن جدی هس که اخراجم کنن

19 دی 1400 34

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی