جرم و مجازات اخذ رشوه تو سط کارشناس

با عرض سلام دادگاه برای کارشناسی ملک بنده در یک دعوی حقوقی کارشناسی تعیین کرد اما به طریقی متوجه شدم کارشناس آشنایتی با طرف دعوی دارد و رشوه دریافت کرده و با اینکه تمامی مدارک و شواهد کامل و به نفع من بود رای کارشناسی به ضرر من صادر شد میخواستم بدونم جرم اخذ رشوه توسط کارشناس چیه؟

20 دی 1400 15

سلام خدمت شما
کاربر گرامی چنانچه داور یا کارشناسی اعم از این که توسط دادگاه تعیین شده باشد یا به انتخاب طرفین باشد اگر در مقابل اخذ وجه به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند یا رای بدهد به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا مجازات نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم خواهد شد و آنچه به عنوان رشوه در جرم ارتشا اخذ شده به عنوان مجازات مودی،(دهنده مال) به نفع دولت ضبط خواهد شد و همچنین این عمل تخلف انتظامی برای کارشناس می باشد و شما با اثبات این امر میتواند تقاضای کارشناسی مجدد نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی