سرقت اموال در روستا و فرار سارق

ب نام خدا .سلام و خسته نباشید . دوروز پیش چون در روستای ما دزدی زیاد هستو چند بار لوله اب و پمپ ابیاری من به سرقت رفته بود منم از ترس دزدیده شدن دوباره وسایل ابیاری ام شب برای بازدید به زمین کشاورزی ام رفتم وقتی ک رسیدم شاهد مردی شدم ک دارد با وسایل ابیاری من وَر میرود و قصد دزدی دارد . دزد ک متوجه حضور من شد با موتور سیکلت خود چراغ خاموش به طرف روستای دیگه فرار کرد و من هم دزد را دنبال کردم . وقتی ک دزد دید داره دستگیر میشه موتورش را بین بوته ها قایم و خودش فرار کرد و چون هوا تاریک شده بون ندیدم کجا رفت موتورش را پیدا کردم و اهالی را صدا زدم .و اهالی امدند و شاهد قضیه شدند بعد از چند دقیقه فرمانده پایگاه(بسیج)اومد و موتور را سوار شد . ما ک مانع این کارش شدیم ک نبرد به ما گفت اگر پلیس اومد بیارین خونه من . من موتور را میبرم حیاط خانه ام ... به حرف ما گوش نداد گفت فرمانده پایگاه هستم ماهم دیگ کاری نتونستیم بکنیم .و موتور را با خودش برد .بعد 1ساعت ک پلیس اومد و ما رفتیم خانه فرمانده پایگاه دیدیم ک موتور را داده به فرد دزد .و دزد موتورسیکلت را برده ما که علت این کارش را پرسیدیم اونجا به ما گفت چرا شبانه ریختین تو حیاط من از همتون شکایت میکنم فرداهم رفت از ما شکایت کرد . ترو خدا کمک کنیم نمیدونم چکار بکنم همه هم منو سرزنش میکنن میگن خیلی ساده هستی?دستتون رو میبوسم اگه راهنماییم بکنید

نظر سوال کننده به پاسخ:
خیلی خیلی ممنون از کمکتون
21 دی 1400 14

بااحترام
کاربر محترم شما به همراه شهود باید در کلانتری محل مراجعه و گزارش کار وتبانی فرد که باغصب عنوان تبانی با سارق انجام داده را صورتجلسه نموده و در دادسرا به بازپرس ارائه وشاهدان را نیز همرا خود به دادگاه ببرید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی