ابلاغ جهت سوء پیشینه کیفری

من رفتم سوپیشینه گرفتم از دفتر قضایی ابلاغ اومده که برم واحد سجل کیفری . احتمال داره بخاطر فراری هستم از خدمت منو خواسته باشن

نظر سوال کننده به پاسخ:
سابقه کیفری داشتم حبس دولتی بود عف خوردم آزاد شدم سال ۹۹
21 دی 1400 11

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی