ابلاغ جهت سوء پیشینه کیفری

من رفتم سوپیشینه گرفتم از دفتر قضایی ابلاغ اومده که برم واحد سجل کیفری . احتمال داره بخاطر فراری هستم از خدمت منو خواسته باشن

21 دی 1400 28

بااحترام
کاربر محترم اگر هیچگونه سابقه کیفری و حبس نداشته باشید احتمالا فرار از خدمت میباشد چرا که بعد از ده روز فرار دادسرای نظام حبس و یا جریمه نقدی درنظر گرفته است

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی