دیه اعضا به صورت درصدی

سلام خسته نباشید میخواستم ببینم پنج صدوم درصد دیه کامل با نیم درصد دیه کامل چند میشود

21 دی 1400 29

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی