مجازات قتل در آلمان....

با سلام ببخشید مجازات قتل در المان برای غیر المانی ها چن سال است مادری اینجا بی پناه وهمش بیقرار میکند پسرش در المان مرتکب شده تو دعوا ممنون میشم

21 دی 1400 235

سلام کاربر گرامی مجازات قتل در کشور آلمان توسط یک غیر آلمانی بستگی به عهدنامه ومقررات بین المللی است وکمتر از حبس ابد نمی باشد اما اگر شخص قاتل فردی ایرانی است اگر به ایران اعاده گرددطبق ماده ۷قانون مجازات اسلامی طبق قوانین جمهوری اسلامی محاکمه ومجازات می گردد به شرط آنکه درآنجا محاکمه نشده باشد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی